Laden...

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

Voorwaarden / regelement klantenpas De Ara Dier & Zorg.

1: Klantenpas

Vanaf heden is het mogelijk om bij De Ara uw eigen klantenpas aan te vragen.
Deze klantenpas kunt u uitsluitend gebruiken in onze fysieke winkel. De klantenpas is gratis. De klantenpas is geïntegreerd in ons kassasysteem voor registratie van uw punten. De klantenpas blijft te allen tijde eigendom van De Ara Dier & Zorg. De rechten die u als pashouder aan de pas kunt ontlenen zijn strikt persoonlijk en niet aan derden overdraagbaar.

2: Gebruik klantenpas

De klantenpas kan worden gebruikt voor promotionele en commerciële activiteiten van De Ara Dier& Zorg. Met deze klantenpas kunt u als klant punten sparen bij uw aankopen gedaan bij De Ara.

3: Animal points = Spaarpunten

Animal points spaart u bij aankopen bij De Ara Dier & Zorg. Bij elke 1,- Euro besteding ontvangt u één animal point. 100 punten zijn €1,- waard. Deze animal points kunt u bij voldoende saldo ( minimaal 100 punten) verzilveren als korting bij uw aankopen. Ook kunt u extra animal points sparen bij acties. Uw animal points zijn maximaal 5 jaar geldig vanaf het moment dat u de points heeft ontvangen.

4: Spaar koppeling grote voerbalen.

Tevens kunt u met deze pas sparen voor de 10 + 1 grote balen acties van diverse door ons geselecteerde merken. Alleen gelijke balen en categorieën tellen bij elkaar. U heeft de mogelijkheid om in meerdere categorieën te sparen. Het gespaarde aantal balen staat geregistreerd op uw klantenpas en kassasysteem.

5: Inwisselen punten.

De Ara Dier & Zorg zal u tijdig informeren over de inwisselmogelijkheden van uw spaarpunten en eventuele acties waarbij u gespaarde punten kunt verzilveren voor kortingen, cadeaus of waardebonnen.

6: Aansprakelijkheid gebruik klantenpas.

De Ara Dier & zorg aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid of enig risico bij verlies, diefstal ,fraude of oneigenlijk gebruik van uw klantenpas. Indien dit voorkomt zal de consument De Ara Dier & Zorg hiervan onverwijld op de hoogte moeten brengen. U kunt dan een nieuwe pas aanschaffen voor € 2,50.

7: Beëindiging klantenpas door de consument.

De consument mag ten allen tijde stoppen met de klantenpas doormiddel van inleveren van de pas bij De Ara Dier & Zorg. Gespaarde animal points zijn niet inwisselbaar voor kontanten. Deze zal u tijdig moeten verzilveren tegen de door ons gestelde voorwaarden.

8:Beeindiging klantenpas door De Ara Dier & Zorg.

De Ara Dier &Zorg is ten allen tijde gerechtigd de klantenpas te beëindigen. De Ara zal u 3 maanden voor beëindigen van het spaarsysteem op de hoogte stellen, zodat u tijdig uw points kunt verzilveren. Na deze drie maanden vervallen de points die u niet heeft ingewisseld.

9. Correspondentie.

Alle correspondentie betreffende het spaarsysteem dient u uitsluitend te richten aan de Ara dier & zorg.

10.Persoonsgegevens.

De gegevens die door u worden verstrekt, zullen slechts gebruikt worden voor doeleinden die de Ara dier & zorg in redelijkheid nuttig en/of noodzakelijk acht voor een verantwoorde bedrijfsvoering in de ruimste zin des woords, waaronder het verzorgen van (product)informatie, spaarvoorwaarden en acties. U heeft recht op inzage in en correctie van de over u opgenomen persoonsgegevens. U verklaart met ondertekening van het aanvraagformulier akkoord te gaan met het gebruik van de persoonsgegevens voor de genoemde doeleinden. Indien u toch onverhoopt bezwaar mocht hebben tegen het gebruik van deze gegevens voor de aangegeven doeleinden, dan kunt u dit kenbaar maken bij de Ara dier & zorg, waarna de betreffende gegevens uit het registratiebestand verwijderd worden. Adreswijzigingen geeft u door middels een verhuisbericht.

11.informatie

De Ara dier en zorg zal u aangeven op welke wijze u het gespaarde puntensaldo kunt inzien.

12. Wijzigingen

Het tijdig doorgeven van deze wijzigingen is van belang voor het voeren van een juiste registratie inzake de doeleinden zoals aangegeven onder punt 10. Voor mogelijke onjuiste gegevens hieruit voortvloeiende aanvaardt de Ara dier & zorg geen enkele aansprakelijkheid inzake tijdsgebonden activiteiten.

13. Slotbepaling

Op het spaarprogramma en deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiende uit of verband houdend met dit spaarprogramma en deze algemene voorwaarden dienen uitsluitend worden voorgelegd te worden aan de bevoegde rechter van arrondissement waaronder de Ara dier & zorg valt, tenzij een dwingendrechtelijke bepaling anderszins voorschrijft.